Značaj brenda kod stomatoloških implanata

Razmatrate mogućnost ugradnje stomatološkog implanta?

Pročitajte savet dr Sakala, našeg vodećeg stomatologa / implantologa.

dr Tibor Sakal:

„Dentalni implanti su predmet stalnih istraživanja i u rapidnom su razvoju. Više od 600 proizvođača plasira implante na razna tržišta sveta, međutim samo nekoliko od njih ima višedecenijsko iskustvo i tradiciju. Naime, prve moderne implante je ugradio doktor Branemark u Švedskoj, davne 1965. godine. On je jedan od osnivača kompanije, koja je izrasla u jednog od najpriznatijeg i najpoznatijeg proizvađača dentalnih implanata: Nobel Biocare. Nobel Biocare je jedna od vodećih kompanija po broju istraživanja i objavljenih naučnih radova na polju dentalne implantologije. Kako su se saznanja proširivala u vezi raznih aspekata implantologije, tako su se pojavili sve noviji proizvođači drugih implantih sistema, međutim, nisu sve inovacije bile uspešne, pa su se neki proizvođači povukli sa tržišta, i tako su pacijenti i doktori ostali bez podrške odnosno potrebnih delova za kasnije zahvate.

Važno je da izaberete ordinaciju gde se ugrađuju renomirani i provereni implanti sa dugom tradicijom, kao što je Nobel Biocare. U našoj klinici uz svaki ugrađeni implant dobijate tzv. implant pasoš, koji sadrži sve relevantne podatke o korišćenom implantu, te se bilo kad i bilo gde može proveriti potreban podatak i na osnovu te informacije nabaviti nedostajući deo, baš za rad na određenom tipu implanta.

U našoj klinici se koriste Nobel Biocare i Alpha Bio implanti. Ove kompanije imaju usku saradnju i uspešno implementiraju naučna dostignuća i inovacije u tehnologiju proizvodnje ovih vrednih pomagala, koja su omogućila da se nadoknade nedostajući zubi kod više miliona ljudi.“

Ovaj website koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Kolačići koji se koriste služe isključivo u svrhu neometanog rada website-a.