Garancija za stomatološke usluge NorDenta

Stomatološki centar NorDent daje garanciju svojim pacijentima na svoj rad i na materijale koje ugrađuje. Data garancija će se smatrati važećom ukoliko se i pacijent pridržava instrukcija stomatologa NorDent-a. U slučaju materijala važi garancija koju daje proizvođač.

Za radove NorDent-a važe sledeće garancije:

 • Plombe – 1 godinu
 • Metalokeramičke krunice i mostovi – 1 godinu
 • Monolit cirkonium keramičke krunice i mostovi – 3 godine
 • Proteze – 1 godina

Garancija važi u slučaju:

 • ako se reklamacija prijavi u roku od 14 dana od nastanka problema, a koji je predmet reklamiranja;
 • ako pacijent dolazi na redovne kontrole (3-6 meseci po preporuci doktora);
 • ako se drži uputstva o načinu održavanja oralne higijene;
 • ako je pacijent izmirio sve finansijske obaveze vezano za uslugu;
 • ako je do reklamacije došlo bez bilo koje intervencije u nekoj drugoj ordinaciji.

Garancija ne obuhvata:

 • Putne troškove, troškove smeštaja i troškove boravka pacijenta radi sanacije reklamacije
 • Izgubljenu zaradu ili platu za vreme boravka radi sanacije nastale reklamacije

Garancija se neće smatrati važećom u slučajevima:

 • kada se Pacijent ne pojavljuje na kontrolama preporučenim od strane stomatologa;
 • kada se Pacijent ne pridržava preporuka stomatologa vezanih za oralnu higijenu;
 • kada postoji neko drugo oboljenje pacijenta koje ima uticaja na stanje zuba, desni i kosti vilice;
 • kada oštećenje nastane usled sportske ozlede, pada ili usled uticaja trećeg lica;
 • kada se protetski rad oštećuje usled nepravilnog korišćenja ili nepridržavanja preporuka za korišćenje (lom usled pada, lom usled zagrižaja na tvrd predmet, itd.);
 • Ukoliko u slučaju implantacije i protetskog rada na implantima pacijent ne dolazi na redovne kontrole svaka 3 meseca računajući od dana implantacije do prve godine, a nakon toga svakih 6 meseci do pete godine;
 • kada se pre dolaska na reklamaciju vrši intervencija u nekoj drugoj stomatološkoj ordinaciji van NorDenta;
 • kada pacijent prekomerno koristi duvan ili narkotike;
 • kada oštećenja nastaje usled bruksizma;
 • kada nisu isplaćene završene usluge NorDenta u celosti.

Garanciju ne dajemo na:

 • endodonciju (tretman korena zuba); endodoncija je intervencija sa visokim stepenom rizika neuspeha. Zbog anatomskih različitosti i raznolikosti kod pojedinaca, čak i uz najsavremeniju opremu ne možemo garantovati za ovu intervenciju.
 • beljenje zuba; pridržavajući se starih navika u ishrani (obojena hrana i piće, nikotin, katran, pojedini lekovi), izbeljeni zubi će vremenom ponovo prebojiti;
 • klipse, splint i privremene krunice, privremene proteze.
 • Cirkonkeramičke krunice i mostove

Ne prihvatamo reklamaciju na izbor boje zuba od strane pacijenta (Pacijentu se prilikom izrade protetskog rada nudi mogućnost da sam izabere boju svojih budućih zuba. NorDent ne može da odgovara za loš izbor pacijenta.)

NAPOMENA: U slučajevima kad se protetski rad / krunica postavlja na implante koji su bili ugrađeni u drugoj ordinaciji, NorDent ne može biti odovoran za reklamacije vezane za celokupan rad.

Ovaj website koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Kolačići koji se koriste služe isključivo u svrhu neometanog rada website-a.